אפשרות שלישית לשירה - עיונים בפואטיקה מזרחית - קציעה עלון

הוצאת הקיבוץ המאוחד

אפשרות שלישית לשירה - עיונים בפואטיקה מזרחית - קציעה עלון

Regular price ₪55.00

הספר מבקש להתבונן באסכולה הפואטית החדשה הנוצרת לנגד עינינו במכלול השירי הישראלי - הזרם הקרוי "שירה מזרחית".  

זהו ספר ראשון מסוגו, המבקש להתחקות אחר עקרונות הפואטיקה של השירה המזרחית. במקום המושגים השגורים "זהות" "הגירה", "מחאה", הוא מציע פרספקטיבה חדשנית והגדרה חדשה לשירה המזרחית, כשירה שממוקמת "בין לבין": בין קווי הדיכוטומיה המגדירים יהודים וערבים, שמאל וימין, עשירים ועניים, נשים וגברים - על קווי התפר של ההוויה הישראלית המורכבת ורבת הפנים. 

המשוררות.ים המרכזיים ששירתן.ם נידונה בספר הן.ם חביבה פדיה, מואיז בן הראש, אלמוג בהר, שמעון אדף, מתי שמואלוף, משה סרטל, סמי שלום שטרית, אהרון אלמוג, רוני סומק, ארז ביטון, אמירה הס, שבא סלהוב, ואחרות.ים. 

ד"ר קציעה עלון היא ראש התוכנית ללימודי מגדר במכללה האקדמית בית ברל, ערכה את כתב העת "הכיוון מזרח", וליוותה במשך השנים את השירה והספרות המזרחית ברשימות מסות ומאמרים. 

עריכה: לאה שניר

הוצאת הקיבוץ המאוחד | ספרית הפועלים, סדרת מושג 2011