כיבוש וסירוב

נובמבר

כיבוש וסירוב

Regular price ₪70.00
סוגיית האי-ציות האזרחי היא מהתופעות המורכבות במכלול היחסים שבין הפרט למדינתו. אי-ציות לחוק במדינה דמוקרטית, שהכרעות ממשלתה יונקות את סמכותן מתמיכת הרוב, היא ללא ספק סוגיה סבוכה במיוחד.
 
באסופה זו מכונסים חיבורים עיוניים, ציורים וצילומים, שתכליתם להאיר את השאלות המגוונת הכרוכות בתופעות של אי-ציות אזרחי ושל סירוב בעת כיבוש. חיבורים, ציורים וצילומים אלה בוחנים את הכיבוש והסרבנות על היבטיהם הפוליטיים, הפילוסופיים, המוסריים והתרבותיים, ואף מרחיבים את מעגל הדיון מעבר להקשר הקונקרטי של הכיבוש הישראלי את האוכלוסייה הפלסטינית.
 
ג'ונתן בנט | ברטולד ברכט | דפנה גולן-עגנון | משה גרינברג | להב הלוי | סלבוי ז'יז'ק | חנן חבר | נעמה כרמי | ישעיהו לייבוביץ | ישי מנוחין | ס' יזהר | סוזאן סונטאג | מיקי קרצמן | דוד ריב | יהודה שנהב