בצדי הדרך ובשולי התודעה - נגה קדמן

ספרי נובמבר

בצדי הדרך ובשולי התודעה - נגה קדמן

Regular price ₪70.00

הספר דן בדחיקת הכפרים הערביים (ליפתא, טנטורה, קסטינה ומאות כפרים ערביים אחרים) שהתרוקנו ב-1948 מהשיח הישראלי ומצביע על אידאולוגיית הייהוד שבבסיס פעולות המחיקה. השבת הכפרים המרוקנים לתודעת הישראלים מוצגת כחיונית להתמודדות אמיתית עם שורשי הסכסוך בהווה ולהתוויית הדרך לפיוס עתידי.

הוצאת ספרי נובמבר 2008