עדנה- ברכה סרי

achoti-hebrew

עדנה- ברכה סרי

Regular price ₪59.00

 

עדנה, כמו כל ספרי השירה של סרי, מעמתים את הקורא עם שלל הציפיות שהוא מביא למפגש עם "ספר שירה".עדנה מודפס בפורמט קטן, בהוצאה עצמית, ללא ניקוד, מלווה בפסוקים ובהערות "בכתב יד". מכלול החיים של סרי נפרש לעיני הקורא, והוא כמו צולל פנימה, אל לב-לבה של הפואטיקה הייחודית של סרי. דומה כי הישירות והכנות של סרי מדברים אל כל אחד ואחת, ואין מי שלא יזדהה עם שיריה הנוקבים. 

סרי עסקה מראשית דרכה בשאלות של אמונה, מעמד האישה, מקומה בקהילה התימנית בירושלים, וחיי היום-יום הקשים. בעדנה הגיעה שירתה לכדי זיכוך ולמעין "סיכום ביניים". אין בו צעקה ומחאה עצומה כבקריעה, וגם לא את הממד האנרכיסטי של שבעים שירי שוטטות. בעדנה מצויה שירה מיוחדת וייחודית, אשר בכל זאת מצאה לה ערוץ והשתגרה בו.