קשת של דעות

נובמבר

קשת של דעות

Regular price ₪70.00

ספר זה מגולל את תולדותיה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, מציג את המאבקים השונים שהיא קידמה ופורש את השקפת עולמה ואת הדילמות הערכיות שעמן היא מתמודדת. הספר מציע קריאות חדשניות ומאתגרות של מזרחיות הפוסעות הרחק מעבר לדיון המסורתי שכלא אותה במסגרות תאורטיות שבלוניות ובמערך של אסוציאציות פשטניות.  

מחברי המאמרים אינם רואים במזרחיוּת קטגוריה שיוכית המקיימת זיקה הכרחית עם ארץ מוצא; תוך התבססות על פעילותה רבת הפנים של הקשת הם מנסחים את המזרחיות כנקודת מבט ביקורתית על החברה בישראל וכעמדה ערכית ופוליטית הקוראת לשינוי רדיקלי שלה.

אסופת המאמרים מציבה בפני החברה בישראל אתגר מוסרי ופוליטי מהמעלה הראשונה. זהו אתגר המוצג כהשקפות עולם מזרחיות, השואפות ליצירתה של חברת מופת, תוך שהן מביאות בחשבון היבטים כלכליים, תרבותיים, פוליטיים ואף גאו-פוליטיים שבהם חיה ופועלת החברה בישראל.