דרכים נפרדות / עמי הולנדר

ספרי נובמבר

דרכים נפרדות / עמי הולנדר

Regular price ₪80.00

מצטלבות ונפרדות דרכיהם של עורכת דין ישראלית ועובד מוסד בכיר, מי שהיו בעבר נשואים. סיפור מתח בין יבשות על רקע הקונפליקט היהודי-פלסטיני והמציאות המדממת, סיפורם האישי של השניים וסודותיהם הנשזרים בהיסטוריה הלאומית הסבוכה. זהו סיפור החושף את הנסתר שמאחורי התנהלותם של מוסדות המדינה וכותרות התקשורת שמתווים את חיינו.


עורך ראשי: ישי מנוחין

הוצאת ספרי נובמבר 2021