תפילות ושתיקות - ברכה סרי

אחותי - למען נשים בישראל

תפילות ושתיקות - ברכה סרי

Regular price ₪59.00

ל"ו שיעורים בתורת החסד - ח"י שתיקות וח"י תפילות המטאות את כיסופי הנשמה למשק כנפי השכינה.

זהו חלקו השלישי והאחרון של ספר הברית והחסד - או ספר החיים - שהוא מדריך להתפתחות רוחנית. 

החלקיים הקודמים: 

א. קידושין

ב. נורית 

הוצאת האור הגנוז, 130 עמודים