אקטיביזם ושינוי חברתי - ישי מנוחין

ספרי נובמבר

אקטיביזם ושינוי חברתי - ישי מנוחין

Regular price ₪70.00
השינויים החברתיים שחוללו ההמונים והארגונים שארגנו אותם, ההימנעות של רבים מנטילת חלק בפוליטיקה ממוסדת, המאבק הכלל-עולמי נגד הגלובליזציה של ההון ונגד מלחמות – כל אלה הפכו את המונחים "חברה אזרחית" ו"אקטיביזם" למונחי מפתח בשיח הפוליטי ובדיון הפילוסופי.
ספר זה מתמקד בהבהרה של מונחים אלה ובהתפתחות השיח הפוליטי במרחב הציבורי בחברות הדמוקרטיות. בין השאר, עוסק במהפכת ההתארגנויות הלא-ממשלתיות כאחד השינויים המרכזיים שחלו במחצית השנייה של המאה ה-20 בחברות הדמוקרטיות; בוחן את רעיון החברה האזרחית; ודן בארגונים לשינוי חברתי ובתפקידם כמקדמי אקטיביזם, התנדבות ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות החברתיות. הדיון מלווה בעדויות ובמחקרים  רלוונטיים.
הוצאת ספרי נובמבר 2010