נורית - ברכה סרי

אחותי - למען נשים בישראל

נורית - ברכה סרי

Regular price ₪59.00

ל"ב שיעורים בתורת העבודה (ספר הברית והחסד, חלק ב')

זהו חלקו השני של ספר הברית והחסד - או ספר החיים - שהוא מדריך להתפתחות רוחנית. 

הוצאת האור הגנוז, 102 עמודים