הכיוון מזרח 37 - שמעון בלס - פרידה ופגישה מחודשת
הכיוון מזרח 37 - שמעון בלס - פרידה ופגישה מחודשת

הוצאת אחותי - למען נשים בישראל

הכיוון מזרח 37 - שמעון בלס - פרידה ופגישה מחודשת

Regular price ₪50.00

היצירה, הספרות, ההגות והמחקר – הומאז' ליצירתו של שמעון בלס (במלאות שנה פטירתו).

המעבר בין הכתיבה הערבית לעברית ביצירתו הספרותית הפורה של שמעון בלס , ללא ויתור על המטען שהעניקה לו התרבות הערבית, היה לקו יסוד. כמסורת ספרותית, אפשר לומר שיצר אסכולה מזרחית חדשה בספרות העברית, שלה המשכים שונים ומגוונים. בדיוק בשל כך לא זכה בלס למקום המרכזי המגיע לו בין בני דורו בספרות העברית, ומבקרי ספרות מרכזיים כגון גרשון שקד חשו זרים וחסרי כלים מחקריים להתמודד עם עולם התרבות המורכב והרב לשוני בספריו, וכן חשו מאוימים מול עיסוקו בזהות הערבית-יהודית הפלסטינית, ובחרו להגדיר אותו כסופר "עדתי".

גיליון זה הוא אסופה מרתקת של מאמרים אודות שמעון בלס ויצירתו לצד קטעים מתוך הכתיבה הענפה שלו.

סתיו תשפ"א  | 2020

עמודים: 202

עורכת ראשית של ההוצאה: שולה קשת (קשי)

עריכה ראשית של כתב העת: יצחק גורמזאנו גורן

עריכת גיליון 37: אלמוג בהר ויובל עברי


 הכיוון מזרח הוא כתב עת לתרבות, לספרות ולאמנות. כתב העת מהווה שופר לעשייה תרבותית מזרחית בישראל, אכסניה למנעד רחב של יצירות בעלות זיקה למזרחיות, לפמיניזם ולצדק חברתי; במה לדיון אודות סוגיות של רב תרבותיות ושל זהות ישראלית מתוך נקודת מבט ביקורתית. כתב העת הוקם בשנת 2000 על ידי בימת קדם - הוצאת ספרים ומ-2014 יוצא לאור במסגרת הוצאת אחותי - אחותי למען נשים בישראל