הכיוון מזרח 36 - לילה שחור - תרבות, מחאה ופוליטיקה
הכיוון מזרח 36 - לילה שחור - תרבות, מחאה ופוליטיקה
הכיוון מזרח 36 - לילה שחור - תרבות, מחאה ופוליטיקה

הוצאת אחותי - למען נשים בישראל

הכיוון מזרח 36 - לילה שחור - תרבות, מחאה ופוליטיקה

Regular price ₪50.00

לילה שחור - תרבות, מחאה ופוליטיקה

חגיגה של שחורוּת
סתיו תש"ף  | 2019
עמודים: 180
עורכת ראשית של הוצאת אחותי: שולה קשת (קשי)
עריכה ראשית של כתב העת: יצחק גורמזאנו גורן

עריכת גיליון 36: אלון בר ושולה קשת (קשי)


 הכיוון מזרח הוא כתב עת לתרבות, לספרות ולאמנות. כתב העת מהווה שופר לעשייה תרבותית מזרחית בישראל, אכסניה למנעד רחב של יצירות בעלות זיקה למזרחיות, לפמיניזם ולצדק חברתי; במה לדיון אודות סוגיות של רב תרבותיות ושל זהות ישראלית מתוך נקודת מבט ביקורתית. כתב העת הוקם בשנת 2000 על ידי בימת קדם - הוצאת ספרים ומ-2014 יוצא לאור במסגרת הוצאת אחותי - למען נשים בישראל