שוברות קירות – אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל (2013)

הוצאת אחותי - למען נשים בישראל

שוברות קירות – אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל (2013)

Regular price ₪138.00

הספר שוברות קירות – אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל, הוא ספר ייחודי, המהווה תלכיד של קטלוג אמנותי וספר מאמרים, המתבונן בשדה הרוחש של האמנות הישראלית מתוך נקודת המבט המצליבה אתניות ומגדר. באמצעות סוגי מבעים אמנותיים מרובים ומרובדים  - בציור, בצילום, בוידיאו, במיצג, מבקש הספר ללכוד את סיפור החיים הנשי המזרחי, בו משתברים הדי התרבות האסלאמית, חוויות ההגירה למדינת ישראל, ותמונת המצב האישית-פוליטית של מגוון נשים מזרחיות. המיזם יוצא מנקודת הנחה כי המזרחיות היא תרבות, חוויה וזהות, שלא נחקרה כמעט בשדה האמנות הפלסטית. יתרה מכך, השילוב בין מגדר ואתניות חשוב להדהוד שאלות רבות שעניינן זהות נשית ופמיניזם, מעמד ורב תרבותיות.