הכיוון מזרח 18 - קרבנוּת

בימת קדם - הוצאת ספרים

הכיוון מזרח 18 - קרבנוּת

Regular price ₪50.00

קרבנוּת

יצירה בין קרבנות לקרבניוּת

לכודים, מעטים, מאוימים, הכי צודקים, טראומטיים, מקופחים, מפוחדים, נתונים תמיד, בכל רגע, תחת סכנה: ההוויה הקרבנית מאפיינת את הקיום הקולקטיבי של החברה בישראל, וגם מפעילה לעתים קרובות את מעשיה ובחירותיה. הקיום הקרבני מזוהה עם היישות הלאומית, אך שייך גם להיבטים אתניים, מגדריים, פוליטיים, דתיים [...] עמרי הרצוג, בת-שחר גורמזאנו גורפינקל

קיץ תשס"ט  | 2009

עמודים: 113

עריכה ראשית: יצחק גורמזאנו גורן

עריכת גיליון: עמרי הרצוג ובת-שחר גורמזאנו גורפינקל

כיוון מזרח הוא כתב עת לתרבות, לספרות ולאמנות. כתב העת מהווה שופר לעשייה תרבותית מזרחית בישראל, אכסניה למנעד רחב של יצירות בעלות זיקה למזרחיות, לפמיניזם ולצדק חברתי; במה לדיון אודות סוגיות של רב תרבותיות ושל זהות ישראלית מתוך נקודת מבט ביקורתית. כתב העת הוקם בשנת 2000 על ידי בימת קדם - הוצאת ספרים ומ-2014 יוצא לאור במסגרת הוצאת אחותי - למען נשים בישראל