הכיוון מזרח 11 - לקרוא כאישה מזרחית

בימת קדם - הוצאת ספרים

הכיוון מזרח 11 - לקרוא כאישה מזרחית

Regular price ₪50.00

לקרוא כאישה מזרחית קריאה מרובדת של יצירה נשית-מזרחית בתחומי עשייה והוויה שונים.

גיליון זה מבקש לפרוש מנעד מגוון של קריאות נשיות מזרחיות: קריאה ספרותית, קריאה אמנותית וקריאה פוליטית. [...] הגיליון מבקש להעניק פרספקטיבה מחודשת למודוס הייחודי שכוננו נשים מזרחיות בספרה התרבותית-פוליטית. מבטו של הגיליון – מבט מגדרי ממוגדר – מבקש לבצע פעולה שכמעט איננה מתרחשת בפרפטואום מובילה של התרבות הישראלית: אישה מזרחית קוראת אישה מזרחית. קציעה עלון ודליה מרקוביץ

חורף תשס"ו  | 2005

עמודים: 98

עריכה ראשית: יצחק גורמזאנו גורן

עריכת גיליון: קציעה עלון ודליה מרקוביץ

הכיוון מזרח הוא כתב עת לתרבות, לספרות ולאמנות. כתב העת מהווה שופר לעשייה תרבותית מזרחית בישראל, אכסניה למנעד רחב של יצירות בעלות זיקה למזרחיות, לפמיניזם ולצדק חברתי; במה לדיון אודות סוגיות של רב תרבותיות ושל זהות ישראלית מתוך נקודת מבט ביקורתית. כתב העת הוקם בשנת 2000 על ידי בימת קדם - הוצאת ספרים ומ-2014 יוצא לאור במסגרת הוצאת אחותי - למען נשים בישראל