יזמיות


על היזמיות

ב'אחותי- חנות סחר הוגן' נמכרים מוצרים של עשרות יזמיות מקבוצות תרבותיות מגוונות בישראל. חלק נרחב מהנשים, מאוגדות בעמותות ובקואופרטיבים כלכליים שונים. לצד מגוון מוצריהם של הקואופרטיבים, מוצגים בחנות גם שלל יצירות ומוצרים ממגוון תחומי התמחות וכישורים של יזמיות עצמאיות. הקמתם של קואופרטיבים כלכליים – חברתיים נועדה לתת מענה לנשים יזמיות ואמניות שעבודתן המשותפת בקואופרטיב עם נשים נוספות בתחומן, מאפשרת להן לאגד את כשוריהן וכישרונותיהן היומיומיים לידע מקצועי, ולתרגמו ליצירה משותפת. אחותי – למען נשים בישראל היא מהיוזמות והמובילות של הקמת קואופרטיבים כלכליים – חברתיים כפתרון ריאלי עבור יזמיות המתמודדות עם מצוקה כלכלית ואשר אינן יכולות להרשות לעצמן להקים עסק עצמאי. המוצרים המוצעים נבחרים בקפידה, והם מיוצרים ומשווקים ברוח תנאי סחר הוגן הנהוגים בעולם.