יהודית ודמוקרטית - מבחן בחינוך

בימת קדם

יהודית ודמוקרטית - מבחן בחינוך

Regular price ₪64.00

ספרו של סמי שלום שטרית בהוצאת בימת קדם

חיבור על חינוך, לאומיות, אתניות,ודמוקרטיה

הספר הזה מצטרף לספריו הקודמים של המחבר ... וכן למאמרים רבים בכך שהוא שואל שאלות נוקבות על היחסים התרבותיים, האתניים והלאומיים בין יהודים לערבים ובין אשכנזים ומזרחים, כמו גם בין מזרח ומערב בהקשר הישראלי. הספר מבקש לפענח את הצירוף הטעון "מדינה יהודית ודמוקרטית" שהוא עמוד מרכזי בזהות היהודית בישראל'. -- מהמעטפת האחורית