הכיוון מזרח 14 - "צועקים את שמך בהרבה לשונות" - על זהות היברידית בישראל

בימת קדם - הוצאת ספרים

הכיוון מזרח 14 - "צועקים את שמך בהרבה לשונות" - על זהות היברידית בישראל

Regular price ₪50.00

"צועקים את שמך בהרבה לשונות" – על זהות היברידית בישראל

על זהויות מרובות, על שונויות שאינן מיושבות בדמיון התרבותי

התרבות מבקשת מחבריה להזדהות – ותביעה זו מופנית כלפי הסובייקט באופן גלוי או סמוי; לעיתים היא ניתנת לבקרה או לשליטה ולעיתים היא כפויה ובלתי רצונית. מסדר הזיהוי שעורכת התרבות לפרטיה נסמך על סימנים כמו צבע עור, סימני מין, ג'סטות גופניות או רטוריות. היא מאפשרת לאדם לזהות את העומד מולו; היא מאפרת לקהילה לסמן את השותפים בה, את ידידיה, את אויביה. עמרי הרצוג, בת-שחר גורמזאנו גורפינקל ומתי שמואלוף

קיץ תשס"ז  | 2007

עמודים: 112

עריכה ראשית: יצחק גורמזאנו גורן

עריכת גיליון: מתי שמואלוף, בת-שחר גורמזאנו גורפינקל ועמרי הרצוג

הכיוון מזרח הוא כתב עת לתרבות, לספרות ולאמנות. כתב העת מהווה שופר לעשייה תרבותית מזרחית בישראל, אכסניה למנעד רחב של יצירות בעלות זיקה למזרחיות, לפמיניזם ולצדק חברתי; במה לדיון אודות סוגיות של רב תרבותיות ושל זהות ישראלית מתוך נקודת מבט ביקורתית. כתב העת הוקם בשנת 2000 על ידי בימת קדם - הוצאת ספרים ומ-2014 יוצא לאור במסגרת הוצאת אחותי - למען נשים בישראל