הופכות את היוצרות


הופכות את היוצרות - הופכות את היוצרות פועלת להעצמה אישית וכלכלית של נשים היוצאות ממעגל הזנות והסחר. אלפי נשים, נערות ונערים נמצאות במעגל הזנות בישראל. "הופכות את היוצרות" מתמקדת בסוגיית השיקום התעסוקתי לנשים ממעגל זה באופן מקיף ועוטף, תוך דגש על שני היבטים מרכזיים: התפתחות מקצועית וביטוי עצמי. במרכז מודל פעילות הארגון עומד סטודיו עיצוב - מרכז שיקום תעסוקתי רב-ממדי, המבוסס על צורכיהן הייחודיים של נשים המשתקמות מזנות ומיועד לשכפול בערים נוספות. העמותה רשומה משנת 2011 ועד כה השתמשו בשירותיה כמאה נשים. מרכזי הסטודיו מהווים מקום לימוד למקצועות תפירה ולתדמיתנות, שיווק דיגיטלי ופיתוח עסקי, ומספקים ליווי מקיף ועוטף במיצוי זכויות, שיקום וסיוע במגוון תחומי חיים.