הוצאת אחותי למען נשים בישראל


אחותי היא הוצאת ספרים שהוקמה על ידי תנועת אחותי למען נשים בישראל, במטרה להוציא לאור ספרים, קטלוגים ודוחות  מגוונים הבאים לספר את סיפורן של הקהילות המודרות בישראל מתוך תפיסה פמיניסטית רב אתנית ורב לאומית.