סינדיאנת הגליל


מוצרי סינדיאנת הגליל מיוצרים בכפר כנא מופעלים על ידי נשים יהודיות וערביות העובדות בשוויון מלא. סינדיאנה מקדמת חקלאות מודרנית ותעסוקת נשים במגזר הערבי. היא פועלת על פי עקרונות הסחר ההוגן, ומשלבת פעילות עסקית עם פיתוח חברתי ובניית גשר בין קהילות.