קוצ׳ינטה


קוצ'ינטה ("סריגה במסרגה אחת" בטיגרינית) הוא קולקטיב של נשים אפריקאיות מבקשות מקלט החיות בתל אביב.

קוצ'ינטה הוא פרויקט פסיכו-סוציאלי שמטרתו העצמת הנשים שמצאו עצמן במצבים פגיעים ומוחלשים – רבות מהן שורדות של סחר בבני-אדם, עינויים והתעללות מינית. הפעילות המשותפת בסביבה תומכת ומבינה, תוך יצירת מוצרים הקשורים בתרבות האפריקאית, היא בעלת ערך טיפולי ועוזרת לנשים להתמודד עם מציאות חייהן הקשה. קוצ'ינטה מאפשרת לנשים להתפרנס, וליצור קשר עם קהל ישראלי בסדנאות ואירועים שונים. מאז הקמתה בשנת 2011 , קוצ'ינטה שינתה את חייהן של עשרות נשים, רובן אימהות, שהקולקטיב משמש להן כמקור הכנסה יחיד. 

קוצ'ינטה מייצרת מוצרים תפורים וסרוגים, כמו סלים, שטיחים ופופים מרהיבים.