מרכז אהטה


אהטה (אחותי באמהרית) - מרכז "אהטה" (אחותי באמהרית) בקריית גת הוא פרויקט שנולד כיוזמה כלכלית המבוססת על כשרונן ומקצועיותן של נשים יוצאות אתיופיה המומחיות באמנות אתיופית. המרכז משמש מרחב תעסוקתי ותרבותי לעשרות נשים יוצאות אתיופיה בדרום הארץ. מטרות המרכז הן הכרה בערך התרבותי של כישוריהן, יצירת אלטרנטיבה כלכלית, במה לקידום עסקי והתעצמות אישית החותרת תחת דחיקתן של הנשים לשוליים. הנשים במרכז יוצרות כלי חרס ובהם פסלי אמנות וכלי מטבח מסורתיים, קולעות סלסלות קש מסורתיות ורוקמות רקמה אתיופית. תנועת "אחותי – למען נשים בישראל" הקימה את המרכז ופועלת לשמרו כמרכז תעסוקתי ותרבותי, במטרה לסייע לנשים יוצאות אתיופיה להשיג עצמאות כלכלית ולהנחיל את מורשתן התרבותית. המרכז מאפשר יצירת הזדמנות לחשיפת כישוריהן במלאכות היד המגוונות, והפיכתם למקור הכנסה  וליוזמה עסקית מניבה, ודואג להגן על היוצרות ועל יצירתן בזכויות יוצרים.לעמוד של אהטה